İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun sadece insan olduğu için değerlidir. Herkese bu değerin verilmesi gerekir. Çünkü hepimiz insanız. Zengin ya da fakir olması, ten rengi, ırkı, inancı, statü ve benzeri unsurlar insanın değerini bildirmez. Her insan başta kendisini sonrada başkalarının yaşamını ve onuruna saygı duymalı. Bu durum Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinde ”herkes özel ve aile yaşamına, konumuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” denilerek saygı duymanın önemi vurgulanmıştır.