Dinamik Basınç Alanları

Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketinin etkisiyle dinamik basınçç kuşakları oluşmuştur. Dinamik yüksek basınç alanları: Dünya’nın kendi çevresindeki hareketi sonucunda 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç alanları oluşmuştur. Dinamik alçak basınç alanları: 60 derece enlemleri çevresinde her iki yarım kürede de dinaimik alçak basınç alanları oluşmuştur. Rüzgar: Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru olan hava hareketine  [ Okumaya Devam ]

Termik Alçak Basınç Alanı

Termik Alçak Basınç AlanıEkvator ve çevresi yıl boyunca en fazla ısınan alan olduğu için termik alçak basınç alanıdır. Sıcaklığın etkisiyle ısınan hava kütleleri yükselir yükselen hava ise kvator ve çevresine bol miktarda yağış bırakır. Termik yüksek basınç alanı: Kutuplar ve çevresi soğumaya bağlı olarak termik yüksek basınç alanıdır. Sıcaklığın düşük olması nedeniyle bu bölgelerdeki hava  [ Okumaya Devam ]

4 HALİFE DÖNEMİ HZ.OSMAN

Şura denilen kurul tarafından seçilmiştir. İlk islam donanmasını oluşturmuştur. Doğu Roma (Bizans) ile savaştı ve Kuran’ı çoğaltarak önemli başkentlere gönderdi. Hazar Türk’leri ile komşu oldurlar ve savaştılar. Emevi hanedanından kişileri görevlendirildi bu sebeple ayaklanma çıktı. Kuran okurken Hz. Osman şehit edildi.

4 HALİFE DÖNEMİ HZ.ALİ

HZ.Ali halife olduktan sonra Hz.Osman’ın katili cezalarındırılmadığı idda edenler Hz.Ali nin halifeliğine karşı çıktılar.Ayşe Talha ve Zübeyr ise suçlarının ne olursa olsunbir an önce yakalanmasını istiyordu. Hz.Ayşe Talha ve Zübeyr Hz.Ali’nin halifeliğinin son valisi Muaviye’ de karşı çıkıyordu.

III. Selim Islahatları

III. Selim Islahatları

III. Selim IslahatlarıSürekli elçilikler açıldı. Raporlar hazırlattı. Devlet matbaası açıldı. Yabancı eserler tercüme edildi. Nizam-ı Cedit ( Yeni Düzen Ordusu ) kuruldu. Ordunun ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit hazinesi kuruldu. Levent ve Selimiye kışlaları oluşturuldu. Vergi düzenlemesi yapıldı. Yerli malı teşvik edildi. Meclis-i Meşveret (Danışma Meclisi) ile ıslahatlar gerçekleşti. III. Selim dönemi ıslahatlarına ”Nizam-ı Cedit  [ Okumaya Devam ]

İltizam

İltizam

Toprağın bir yıllığına açık arttırma yoluyla kiralandığı ihale sistemidir. Devletin nakit para ihtiyacı peşin alma yoluyla karşılanır. Kiralanan iltizam topraklarına ”mutakaa” kiralayan kişiye ise ”mültezim” denir, tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkmıştır.

Divan Edebiyatı (Klasik Edebiyat Yüksek Zümre Edebiyatı)

Şairler şiirlerini divan adı verdikleri bir kitapta topladıkları için bu edebiyata divan edebiyatı denmiştir. Ayrıca klasik eski zümre edebiyatıda denir. İslamiyetin kabulünden sonra Türk’ler yaşamın her alanında araplardan farslardan etkilenmiş olan edebiyattır. 12. yüzyıldan itibaren şair ve yazarlar fars ve arap etkisine girmeye başlamıştır. Dili Arapça, Farsça dili kullanılır. Ölçüsü aruz ölçüsü nazım birimi beyit’dir.  [ Okumaya Devam ]

Türk İslam Dönemi Yazılı Belgeleri

Kutadgu Bilig Türk islam tarihinin ilk siyaset namesidir. Yazarı Yusuf Has Harip’dir Devletin ve halkın karsılıklı görev ve sorumluluklarından bahseder. Divan-ı Ligati’t Türk İlk Türkçe sözlüktür. Yazarı: Kaşgarlı Mahmut’dur. Atabetül Hakayik (Hakikater Eşiği)’dir. Şathiye: Dini tasavvufi halk dilinde genel olarak mizahi mansubelere şathiye adı verilir. İnançlardan alaylı bir dille söylenebilir. Görünüşte saçmasanılan bu sözlerin yorumlandığında  [ Okumaya Devam ]

Karahanlı Devleti

Karahanlı Devleti

Korluk, yağma, ve çiğil boylarından oluşmaktadır. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. Satuk Buğra Han adını ”Abdülkerim” olarak değiştirmiştir. En parlak dönemi Yusuf Kadir Han dönemidir. Ölümüyle taht kavgaları başladı devlet doğu ve batı olarak 2′ye ayrıldı. İkiside zamanla Karahitayların hakimiyeti altına girdiler. Karahanlı Devleti, orta Asya’da kurulan ilk müslüman Türk devletidir.

Kimya’ da Mol Kavramı

Kimya’ da Mol Kavramı

Avagabro sayısı karbon 12 izotopna ait atomlardan oluşmuş 12,00 gram karbon örneğinde bulunan atom sayısına denir. Bu sayı 6,02×10 üzeri 23′ dür ve ” N ” harfi ile gösterilir. 1 tane c12 nin kütleesine 12′ de birine 1 atomik kütle birimi AKB dir.atın ya da moleküllerin kütlesine mol kütlesi denir. Bir maddenin bir molünün hacmine  [ Okumaya Devam ]