Servet-i Fünün Romanları

Servet-i Fünün Romanları

Servet-i Fünûn romanlarında daha çok bireysel ve duygusal konular üzerine yoğunlaşılmış, toplumsal sorunlardan uzak durulmuştur. Millî Edebiyat döneminde ise bireysel konulardan çok, yaşamla iç içe ve toplumsal sorunları öne çıkaran, yapmacık bir dil ve üslup yerine konuşma diline yaklaşan bir roman anlayışının canlandığı görülür. Dönemin sanatçıları, İstanbul’un dışına çıkarak konularını, kahramanlarını Anadolu’dan seçmişler, böylece “Millî  [ Okumaya Devam ]

Adisyon fişi

Adisyon fişi

Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane işletmeleri, adisyon düzenlemek ve kullanmak zorundadır. Self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler çay,  [ Okumaya Devam ]

İşletmenin geleceğinin daha iyi tahmini

Bir işletmenin geleceği, ürettiği malın piyasada tutunması, işletmenin rekabet gücünün yüksek olması, satılan ürünün fiyatının makul ve kalitesinin kabul edilebilir seviyede olması gibi birçok etkene bağlıdır. İşletmenin iç yapısından kaynaklanan etkenlerin yanında faaliyet gösterdiği sektörün durumu, ülkenin ekonomik durumu, küresel piyasalardaki genel seviye gibi dış etkenler de işletmenin geleceğini tahmin ederken dikkate alacağı unsurlar arasındadır.  [ Okumaya Devam ]

İşletme defterinde bulunan özellikler

Türk Ticaret Kanunu’nun 66/3 maddesine göre ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlerdir. İşletme hesabı defterine, sade alış ve satış tutarları, genel giderler, diğer giderler ve diğer gelirlere ilişkin tutarlar kaydedilir. Yani her türlü gelir-gider kayıtlarının işlendiği defterdir. Bunların dışında kalan varlıklar ve borçlar, bu deftere kaydedilmez. Kasa mevcudunu, bankadaki mevduat tutarını, müşterilerden olan alacağı  [ Okumaya Devam ]

Gider pusulası

Gider pusulası

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Satıcıya imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise satıcıda kalır. Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya ödenir. Bu  [ Okumaya Devam ]

Ticari belgelerin tanımı

Ticari belgelerin tanımı

Ekonomik yaşam içinde faaliyet gösteren, ticari defter tutmak zorunda olan veya olmayan tüm tacirler, işletme dışındaki kişi ya da kuruluşlarla sürekli bir ticari ilişki içindedirler ve onlarla hür iradeleri ile çeşitli anlaşmalar yaparak çeşitli sözleşme ve belgelere imza atarlar. Ticari işlem, ticari ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. İşletmeler üçüncü şahıslarla olan ticari ilişki ve  [ Okumaya Devam ]

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ RİVAYET

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ RİVAYET

Afyonkarahisar’da 740 yılında öldüğü konusunda tarihçilerin birleştiği Battal Gazi ile yakın arkadaşı Ahmet Tarhan kaleyi ele geçirmek için sıkı bir kuşatma yapar, içeridekilerin dışarısı ile bütün bağlantılarını keser. Kale komutanı, bunun üzerine Bizans İmparatoru’ na haber salar ve 100 000 kişilik bir ordu yardım için yola çıkar. Kalenin burçlarından Battal Gazi’yi görerek aşık olan komutanın  [ Okumaya Devam ]

Manzum Parçalar

Manzum Parçalar

Bu manzum parçalar konularına göre bir araya getirilmiştir.Seyyid Battal Gazi’ye ait kahramanlık hikâyelerini içine alan bir eserdir. Battal Gazi, 8. yüzyılda Emevilerin Anadolu’da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda “Battal” (kahraman) lakabıyla ün kazanmış Müslüman bir Arap kumandanı olup asıl adı Abdullah’tır. Bu Müslüman kumandan hakkında söylenen kahramanlık hikâyeleri ve menkıbeler, 11. yüzyıldan itibaren Türkler arasında büyük  [ Okumaya Devam ]

KIŞIN MEYVE VE SEBZE TÜKETMEK

Evet güzel bir yazın ardından kış misafir oldu:) Ama kışın gelişiyle hastalıklar da boy göstermeye başladı. Peki bu hastalıkların bizi yenmemesi için ne gibi gıdalar tüketmeye ihtiyaç duymalıyız. Öncelikle bol bol meyve tüketmeliyiz. Bunlar arasında en önemli vitamin deposu full olan meyveleri sıralayalım. Elma,ayva, nar,portakal, armut ve mandalinadır. Bunlar vücudumuzu enerjik, dinç, canlılık ve dayanıklılık  [ Okumaya Devam ]

Mermer Madencileri

Mermer Madencileri

Mermer madencilerinin acınacak durumları sadece ormaniyelerden kaynaklanmıyorki. bende eski mermer madencisiyim. olay nedir biliyormusunuz eskiden sektör para kazanırdı ve bu aidatları çnemsemezdi şimdi kazançlar çok ama çok düştüğü için bu aidatlar ı ödemek zor geliyor hatta imkansızlaşıyor ama madenciler bu gibi durumlara ses çıkarmama alışkanlığını para kazandıkları dönemlerdeki önemsememe tavırlarıyla alışkanlık haline getirdiler. bunları yazmışken  [ Okumaya Devam ]